Dom po starej stodole
w Kowarach

Realizacja | Rok: 2019
Zdjęcia: Maciej Chyra