Metamorfoza mieszkania
w Podgórzynie

Realizacja | Rok: 2017
Zdjęcia: Maciej Chyra